Home Društvo U osnovnim i srednjim školama HNŽ-a i ŽZH manji broj učenika

U osnovnim i srednjim školama HNŽ-a i ŽZH manji broj učenika

SHARE

U školskoj 2017./2018. godini u prve razrede osnovnih škola na podučju Hercegovačko-neretvanske i Županije Zapadnohercegovačke došlo je do smanjenja broja učenika.

Prema ‘’Informaciji o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2017/18. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine’’ koje je u ponedjeljak objavilo Federalno ministarstvo obrazovanja, u prvi razred osnovnih škola HNŽ-a upisano je 1.893 učenika, što predstavlja smanjenje za 109 učenika ili 5,44% u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Dok je u školskoj 2017./2018. godini, u prvi razred osnovne škole ŽZH upisano 869 učenika, što predstavlja smanjenje za 17 učenika ili 1,92% u odnosu na prethodnu školsku godinu.

‘’Promatranjem kretanja broja učenika u petogodišnjem periodu, može se uočiti da je broj učenika prvog razreda blago fluktuirao, a u petogodišnjem periodu zabilježeno je smanjenje za 20 učenika ili 1,05%’’, a u ŽZH “broj učenika upisanih u prvi razred osnovne škole u petogodišnjem periodu, uočit ćemo da je u Žuapniji Zapadnohercegovačkoj broj upisanih učenika fluktuirao, a u posmatranom periodu se povećao za 3 učenika ili 0,35%”, stoji u Informaciji.

U godini prije polaska u školu, 350 djece ovog uzrasta ili 18% bilo je uključeno u cjelodnevni ili poludnevni program u predškolskim ustanovama, a još 106 djece u pripremne programe koji se realiziraju u tri predškolske ustanove na području županije za djecu koja nisu uključena u redovne programe, dok Ministarstvo obrazovanja ŽZH nije dostavilo podatke o tim programima.

Ukupan broj učenika osnovnih učenika na području HNŽ-a u školskoj 2017/18. godini je 17.422, a u ŽZH  8.207 učenika.

Smanjenje učenika i u srednjim školama

U prvi razred srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, kako stoji u Informaciji, upisano je 1.849 učenika u školskoj 2017/18. godini, što je manje za 689 učenika ili 27,15% od planiranog broja. U odnosu na prethodnu školsku godinu upisan je 441 učenik manje, što čini postotno smanjenje od 19,26%.

Prema Informaciji, u školskoj 2017/18. godini, u prvi razred srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj upisana su 932 učenika, što je 72 učenika ili 7,17% manje u odnosu na prethodnu školsku godinu. Što se tiče planiranog broja učenika u aktualnoj školskoj godini, upisano je 388 učenika manje, odnosno 29,39%.

Ukupan broj učenika srednjih škola u školskoj 2017/18. godini u Hercegovačko-neretvanskoj županiji je 7.796, a u ŽZH 3.754 učenika.

Osiguranje bolje evidencije, besplatnog prijevoza i udžbenika

Prema preporukama koje navode u Informaciji “potrebno je svoj djeci predškolskog uzrasta osigurati mogućnosti da budu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu” te voditi sustavne evidencije o upisu i kretanju učenika u osnovnim školama.

U istome stoji da općine i županije svake godine u svojim proračunima trebaju osigurati dovoljno sredstava za osiguranje besplatnog prijevoza učenicima osnovnih škola, te za sufinanciranje nabavke besplatnih udžbenika za socijalno ugrožene učenike u skladu s županijskim propisima.

Među preporukama se navodi i da “s obzirom na kontinuiran trend smanjenja broja učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i neminovne posljedice viška prosvjetnog kadra, predlažemo da se viškovi kadra ne rješavaju kreiranjem odjeljenja sa manjim brojem učenika nego što je propisano važećim pedagoškim standardima i normativima, nego da se ovaj kadar uključi u programe edukacije i pripreme za rad u inkluzivnom obrazovanju u vidu asistenata u nastavi”.