Home Gospodarstvo Potvrđeno: Cijene struje idu gore

Potvrđeno: Cijene struje idu gore

SHARE

BiH je dužna da u skladu s europskim odredbama kao buduća članica EU uvede minimalne trošarine na energetske proizvode, uključujući i električnu energiju, potvrđeno je Nezavisnim novinama u Uniji za takse i carine EU.

Naime, kako je objasnio Patrick McCullough, glasnogovornik Unije, sve zemlje članice dužne su primijeniti pravila u skladu sa Direktivom za oporezivanje energetike 2003/96/EC, koja uključuje i minimalan nivo trošarina na električnu energiju.

Mekalou je istaknuo da od BiH kao dio integracijskog procesa EU očekuje da postupno uskladi svoje propise s europskom pravnom stečevinom. “Komisija će razmotriti specifično stanje energetike u sklopu predstojeće procjene bh. aplikacije za članstvo u EU. Radujemo se da ćemo s tim u vezi biti u prilici da izanaliziramo odgovore iz upitnika koji se odnose na energetske politike”, rekao je on.

“Mi razumijemo da je BiH trenutno u procesu određivanja tarifa za ‘Elektroprenos BiH’ i neovisne operatore sustave, ali Europska komisija nije involvirana. To je pitanje u nadležnosti BiH, koja može angažirati privatne stručnjake ukoliko ocijeni da je to potrebno”, rekao je Mekalou.

Rečeno je, također, da se razmatra opcija po kojoj bi trošarine na struju za domaćinstva iznosile nula maraka, a da nivo trošarina za ostale potrošače još nije utvrđen. Pojašnjeno je, također, da su eksperti iz Slovenije, Austrije i Hrvatske već održali nekoliko radionica i sastanaka sa domaćim vlastima kako bi se usvojio novi zakon o trošarinama u skladu s europskom pravnom stečevinom. U pogledu očekivanja EU,

Mekalou je preporučio da pogledamo preporuke iznesene u Izvještaju o napretku BiH iz 2016. godine, u kojem je upozoreno da BiH nije napravila napredak u odnosu na zakonodavstvo o trošarinama i carinama. “U sljedećoj godini BiH bi posebno trebalo da: usvoji pravilnik o implementaciji nove carinske politike, poboljša suradnju između Uprave za neizravno oporezivanje BiH s poreskim službama u entitetima, dopuni zakon o trošarinama i uskladi ga s evropskom pravnom stečevinom”, navedeno je u preporukama.

Minimum trošarina koji propisuje EU je jedan euro po megavatu za domaćinstva, i pola eura po megavatu za poslovne potrošače. Kada se pogleda praksa prisutna u EU, vidljivo je da sve zemlje članice imaju trošarine i da su neki uveli nulte tarife za domaćinstva uglavnom navodeći kao opravdanje potrebu dostizanja ekoloških standarda. U zaključku, može se reći da će BiH do kraja ove godine, najvjerojatnije nakon listopadskih izbora, uvesti trošarine na struju, s tim da se o stopama još ne može ništa reći.

Usporedbe radi, kada su u travnju 2015. u Srbiji uvedene trošarine na struju, prema pisanju tamošnjih medija, cijena električne energije povećana je za 15 posto.