Home Život Porazni podaci: U dvije županijske Vlade ne sjedi niti jedna žena!

Porazni podaci: U dvije županijske Vlade ne sjedi niti jedna žena!

SHARE

Centri civilnih inicijativa, uz čestitke ženama u BiH, za 8. ožujak, upozoravaju na neprihvatljivo stanje da se ženama u BiH uskraćuju prava koja su im zajamčena zakonom.

Naime, nijedna vlada u BiH, od 10 županijskih, preko dvije entitetske, pa do Vijeća ministara, ne poštuje Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, koji jasno propisuje da zastupljenost manje zastupljenog spola ne smije biti ispod 40% i da se sve ostalo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje ovim zakonom zahtjeva.

Dvije županijske vlade – Vlada HNŽ i ZDŽ – čak u svom sastavu nemaju nijednu ženu (pri tome, spomenimo da te vlade imaju preko 10 članova, svaka). 4 ih imaju samo jednu, a 4 dvije, kao i Vijeće ministara. Dok najveću zastupljenost imaju entitetske vlade – s po 4 žene u 17-članim vladama (što je tek 23%).

Dodajmo na to i neprihvatljivo malu zastupljenost Žena u svim parlamentima, te činjenicu da su rijetke stranke koje ovom problem daju zasluženo mjesto, zaključuje se u priopćenju CCI-a.