Home Politika Vrgorac: Pranić želi sagraditi solarnu elektranu i tako pojeftiniti cijenu vode

Vrgorac: Pranić želi sagraditi solarnu elektranu i tako pojeftiniti cijenu vode

SHARE

Ostvare li se ambiciozni planovi i vizija gradonačelnika Ante Pranića, Grad Vrgorac za nekoliko bi godina mogao imati vlastitu solarnu elektranu zahvaljujući kojoj bi građani Vrgorca imali znatno jeftiniju vodu.

Naime, kako nam kaže Pranić, Grad Vrgorac ima veliki problem u cijeni isporuke vode do krajnih korisnika zbog niza potrebnih prepumpavanja  uslijed visinskih razlika crpnih stanica. Trošak električne struje za prepumpavanja stoga bitno utječe na trošak cijene vode. Osnovno vodocrpilište se nalazi u naselju Banja, gdje se godišnje crpi oko 1.268.314,00 m3 vode, i za to se plaća oko 800.000 kuna struje.

‘Osim smanjenja gubitaka u mreži i digitalizaciji procesa svih crpnih stanica i vodosprema na čemu sustavno radimo, zaključili smo da nam je bitno izraditi drugačiji koncept na samom izvorištu koji će smanjiti trošak crpljenja i prepumpavanja vode do glavne crpne stanice Vrgorac koja se nalazi iznad samog grada i izvoršita Banja. Došli smo do ideje gradnje vlastite solarna elektrana na 10 000 m2 površine u blizini izvorišta. Krenuli smo u početne kalkulacije s tvrtkama koje imaju iskustva s sličnim problemima u Hrvatskoj i zaključili da nam je potrebna snaga od 460 KW, a izrađeni su preliminarni modeli najgoreg i najboljeg mogućeg scenarija, kao i energetska kartica  moguće lokacije’, kaže nam Pranić. Vrijednost čitave investicije kretala bi se oko 4,5 milijuna kuna, a financiranje bi se ostvarilo modelom ušteda. ‘Žao mi je što trenutno nema natječaja za bespovratna sredstva preko kojih bi se financirala ova investicija, pa razmišljamo o kreditu koji će se otplaćivati iz ušteda. Trajno značajno smanjenje cijene vode bi onda nastalo nakon što isplatimo investiticju, no time bi dobili trajno održivi model, za razliku od postojećeg koji je teško održiv’, kaže Pranić.

Brzina i rokovi u kojima bi se ovaj projekt realizirao bit će definirani, kaže, u projektnoj dokumentaciji s čijom izradom će se krenuti nakon što se osiguraju prostorno-planski uvjeti za projekt. Pranić je, naime, ovih dana potpisao ugovor za izmjenu i dopunu prostornog plana Grada Vrgorca kojom će se, osim formiranja turističkih zona i niza drugih pogodnosti, omogućiti i stvaranje prostorno-planskih uvjeta za ovaj projekt tako što će se formirati izdvojeno područje kraj glavnog vodocrpilišta u Banji, na kojem bi se mogla graditi elektrana. ‘Želimo koristiti energiju besplatnih sunčevih zraka i time smanjiti cijenu vode. Još smo daleko smo od realizacije, ali ambiciozni cilj je ispred nas’, poručuje Pranić.