Home Društvo Zdravstveni djelatnici dobili novi ugovor

Zdravstveni djelatnici dobili novi ugovor

SHARE

U zgradi Vlade Hercegbosanske županije potpisan je kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području HBŽ-a.

Kolektivni ugovor potpisali su ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a Vasilija Broćeta i predsjednik Strukovnoga sindikata medicinskih sestara – tehničara HBŽ-a Leo Dolić. Potpisivanju kolektivnog ugovora nazočio je i član tog sindikata Branko Mihaljević.

Ovim kolektivnim ugovorom utvrđena je neto satnica od 2,24 KM te će prema tom kolektivnom ugovoru minimalna plaća iznositi 407 KM. Ugovor se primjenjuje od 1. ožujka 2018. godine. Inače, jučer je županijska Vlada održala i sjednicu na kojoj je donijela program Vlade Hercegbosanske županije za 2018. godinu koji će biti upućen u proceduru županijske Skupštine.

Godišnji program rada Vlade HBŽ-a za 2018. godinu temeljen je na programskom, normativnom i tematskom dijelu svakog ministarstva i uprava te su u njemu utvrđeni zadaci, nositelji aktivnosti, rokovi u kojima će se navedene aktivnosti izvršiti te mjere koje će u zadanim okvirima poduzimati Vlada HBŽ-a odnosno županijska ministarstva i uprave. Sve planirane mjere usklađene su s ciljevima i politikom Vlade HBŽ-a za 2018. godinu odnosno predstavljaju jedan od instrumenata za realizaciju programskih ciljeva i projekata definiranih tim dokumentom. Realizacijom programa rada za 2018. godinu Vlada će u svom radu i sukladno svojim ustavnim nadležnostima biti orijentirana na poboljšanje gospodarskog položaja HBŽ-a, razvoj ljudskih resursa i učinkovitiju organizaciju uprave.

Vlada je donijela odluku o pokriću dijela akumuliranog deficita proračuna HBŽ-a iz ranijih godina. Prema toj odluci, odobrava se pokriće dijela akumuliranog deficita iz ranijih godina u iznosu od 500.000 KM iz sredstava viška prihoda nad rashodima (suficita) ostvarenog u 2017. godini. Na sjednici je Vlada donijela odluke o davanju suglasnosti na financijski plan Javne ustanove “Zavod za odgoj i obrazovanje” za 2018. godinu i izvršenje financijskog plana Javne ustanove “Zavod za odgoj i obrazovanje” za 2018. godinu.

Na temelju donesene odluke dana je suglasnost na pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustroju Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ-a.