Home Kultura Rimski vojni logor u Ljubuškom: Obnovljen „Centurionov stan“

Rimski vojni logor u Ljubuškom: Obnovljen „Centurionov stan“

SHARE

Arheološko nalazište Gračine (rimski vojni logor) čiji potencijal je prepoznat još 1867. godine, tijekom posljednjih godinu dana, nove spoznaje i revalorizaciju kapaciteta ostvaruje kontinuirano kroz nekoliko projekata geofizičkih istraživanja, novih sustavnih arheoloških istraživanja, konzervatorsko-restauratorskih i dr. aktivnosti na uređenju pristupa lokalitetu.

 Posljednji projekt u nizu, pod nazivom „Obnova rimskog vojnog logora Gračine“ čiji nositelj je J.U. Razvojna agencija ŽZH – HERAG, proveden je u razdoblju od 1. veljače – 1. travnja 2018. godine kroz poziv „Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“ iz proračuna federalnog Ministarstva kulture i športa. Projektni zadatak odnosio se na obnovu zgrade „Centurionova stana“ koja je istražena godine 2017. tijekom terenske nastave studenata arheologije Sveučilišta u Mostaru a temeljem rezultata dobivenih nedestruktivnim istraživanjima Varšavskog instituta za arheologiju. Projekt obnove provodi licencirana građevinska tvrtka Neir d.o.o. Split, pod nadzorom voditelja projekta Mirka Rašića mag. Arheol.

Pri obnovi su korišteni ruševni ostaci kamene arhitekture pronađeni “in situ” (na mjestu), a povezani su modernim građevnim materijalima kao trajnije rješenje. Nakon analize originalne žbuke i veziva, dijelovi arhitekture obuhvaćeni restauracijom dodatno su fugirani s primjesom mrvljene cigle. Arhitektura je sačuvana u temeljima i kao takva će biti prezentirana. Navedenim aktivnostima stvaraju se dugoročne pretpostavke zaštite ovog nacionalnog spomenika kao i njegova znanstvena reinterpretacija.

Aktivno korištenje kulturnog turizma, kulturne industrije i poduzetništva, generira i ambijentalno-estetski modifikator prostora s pretpostavkama turističke i edukativne valorizacije. Osim toga, obuhvaćena je i dimenzija popularizacije arheologije te povećanje razine svijesti građana o vrijednosti arheološke baštine kao nositelja identiteta, prepoznatljivosti, osjećaja pripadnosti i potencijala za održivo korištenje, prenosi Radio Ljubuški.

gracine 1

gracine 2