Home Politika U Širokom Brijegu održana 105. sjednica Vlade, govorilo se i o migrantskoj...

U Širokom Brijegu održana 105. sjednica Vlade, govorilo se i o migrantskoj krizi i sigurnosti, a evo koje su odluke donesene

SHARE
Danas 28. svibnja 2018. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 105. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, a kriterij raspodjele sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika je broj učenika u devetim razredima osnovnih škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj u školskoj 2017./2018. godini; zatim Odluku o prijenosu sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, a za provedbu ove Odluke u Proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 700.000,00 KM;
Odluku o donošenju Plana utroška sredstava «Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva» utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu u iznosu od 630.000,00 KM;
Odluku o pristupanju izradi Strategije ruralnog razvitka Županije Zapadnohercegovačke;
Odluku o uspostavljanju koordinacije tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj pri provedbi aktivnosti u području europskih integracija;
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite iz domena zdravstveno-rehabilitacijskih usluga koje se provode u Domu za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju «Marija – Naša nada» za 2018. godinu;
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o sklapanju ugovora s Javnom ustanovom Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Ljubuški;
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o otpisu stalnih sredstava;
Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke;
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju Glazbene škole Ljubuški;
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o utemeljenju Srednje strukovne škole Široki Brijeg i Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole Ruđera Boškovića Ljubuški.

Imajući u vidu pojačanu migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini, koja se odražava i na sigurnosnu situaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj, komesar policije u Ministarstvu unutarnjih poslova Milan Galić na današnjoj sjednici upoznao je članove Vlade o ukupnoj sigurnosnoj situaciji u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Mjerodavna tijela u Županiji Zapadnohercegovačkoj kontinuirano prate situaciju u vezi s migrantskom krizom na zapadno balkanskoj ruti. Sve osobe koje ulaze u Županiju legitimiraju se i prosljeđuju Uredu za strance, a od siječnja 2018. godine do danas evidentirano je 154 migranta.

Naglašeno je da policijski službenici Županije Zapadnohercegovačke provode potrebne radnje i sve se odvija u skladu sa zakonom predviđenim ovlastima.

U svrhu bolje kontrole granica, a u cilju sprječavanja nezakonitih ulazaka i izlazaka s teritorija Županije Zapadnohercegovačke, jačaju se granični prijelazi u Županiji Zapadnohercegovačkoj u suradnji s ostalim policijskim postajama.

Trenutna procjena stanja sigurnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj je zadovoljavajuća. Ministarstvo unutarnjih poslova, preko svojih postaja i uprava, aktivno prati sva moguća događanja koja bi mogla ugroziti sigurnost u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

 

Također, komesar je izvijestio članove Vlade o nemilom događaju koji se dogodio u petak 25. svibnja 2018. godine u prostorijama Policijske uprave Ljubuški, te da Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke provodi unutarnju istragu u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, prenosi Grude.com