Home Politika Čović: Građani ne znaju što je “UN Agenda 2030”, treba je uvrstiti...

Čović: Građani ne znaju što je “UN Agenda 2030”, treba je uvrstiti u izborne programe političkih subjekata u BiH

SHARE

Član Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je danas u Sarajevu da na idućoj sjednici Predsjedništva namjerava pozvati susjede iz Crne Gore i Hrvatske kako bi idućih mjesec dana razgovarali samo o UN-ovom Programu održivog razvoja do 2030 – “Agenda 2030”.

Na multisektorskoj radionici o temi “Ciljevi održivog razvoja u BiH”, Čović je rekao da Agenda 2030 u Bosni i Hercegovini još nije zaživjela u mjeri u kojoj bi trebala, kao i da većina bh. građana u BiH kada bi ih pitali šta je Agenda 2030 vjerovatno ne bi razumjela o čemu je riječ.

Također, istakao je da nije siguran da je situacija po tom pitanju puno drugačija kada se radi i o predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u BiH.

Čović je naglasio da “Agenda 2030” u budućnosti mora biti ugrađena u sve programe Bosne i Hercegovine kako bi ideja odživog razvoja zaživjela.

– Naša predizborna kampanja je već počela sa oko 110 prijavljenih političkih subjekata od kojih će svaki oblijepiti plakate sa svojim slikama i porukama. Zašto ne bismo motivirali one koji će slati poruke građanima da deset posto prostora iskoriste za UN-ovu Agendu 2030. pa da se građani zapitaju što je to stavljeno – poručio je Čović.

Na Summitu o održivom razvoju, koji je održan 25. rujna 2015., države članice Ujedinjenih nacija usvojile su Program održivog razvoja do 2030. koji sadrži 17 ciljeva održivog razvoja usmjerenih na iskorjenjivanje siromaštva, borbu protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanje pitanja klimatskih promjena do 2030. Ciljevi održivog razvoja, koji se nazivaju i Globalnim ciljevima, predstavljaju nadgradnju Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDGs) – osam ciljeva borbe protiv siromaštva koje se svijet obavezao da će postići do 2015.

Milenijumski ciljevi, usvojeni 2000., obuhvataju veliki broj pitanja, uključujući borbu protiv siromaštva, gladi, bolesti, neravnopravnosti polova i osiguravanje vode i sanitarnih uvjeta života, piše Večernji list