Home Zanimljivosti PROJEKT BUDUĆNOSTI Biokovo već 2019. dobiva staklenu šetnicu preko ruba biokovske litice,...

PROJEKT BUDUĆNOSTI Biokovo već 2019. dobiva staklenu šetnicu preko ruba biokovske litice, ukupna ulaganja 34 milijuna kuna

SHARE

U Makarskoj je u travnju ove godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Novi Adrion-Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo”. Realizacija ovog projekta značit će potpuno novi pristup valorizaciji i tržišnom korištenju Parka prirode Biokovo. Dio projekta mogao bi biti realiziran iduće sezne i već tada će Biokovo postati puno atraktivnije turistima jer će nuditi vrlo zanimljive programe uživanja u njegovoj ljepoti.

Među ostalim, projekt će omogućiti uvođenje turističkih autobusa koji će organizirano voditi turiste na Biokovo, a to će dovesti do povećanja broja posjetitelja, uz istodobno smanjenje broja automobila u Parku prirode i zagađenja zraka.

O svemu smo porazgovarali s voditeljem projekta i ravnateljem Parka prirode Biokovo, Velimirom Vidakom Buljanom.

O kakvom projektu se radi, koja je njegova vrijednost i kakve sve novosti donosi za posjetitelje PP Biokovo?

Radi se o projektu “Novi Adrion-promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Bikovo”. Ukupan maksimalni planirani iznos troškova projekta je 34.183.407,30 kn za koji su odobrena bespovratna sredstva MRRFEU u iznosu od 27.235.490,42 kn i bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 2.846.438,45 kn.

Partneri na projektu su Javna ustanova Makarska razvojna agencija – MARA i Hrvatska gorska služba spašavanja – HGSS.

Projekt donosi novu kvalitetu i promjenu modela posjećivanja kroz potpuno novi održivi, model posjećivanja PP Biokovo kojim će se smanjiti broj posjeta parku osobnim automobilom, organizirati skupni posjet posjetitelja, osigurati alternativni modeli prijevoza u park, povećati atraktivnost ponude parka, povećati educiranost posjetitelja parka te povećati razinu sigurnosti posjetitelja.

Vrlo je teško ukratko nabrojiti sve što je projektom predviđeno, ali pokušat ću nabrojiti osnovne poboljšice koje projekt donosi za posjetitelje ali i za očuvanje bioraznolikosti i zaštite parka. Projektom se planira:

– Nabava 2 shuttle busa čime bi se ograničio ulazak osobnih automobila u park i posjetitelji bi se organizirani prevozili do pojedinih lokacija na Biokovu.
– Nabava 15 električnih i 15 običnih bicikli koji bi bili na usluzi posjetiteljima.
– Rekonstrukcija bijele ceste Staza–Saranač (Rodićeve ceste) koja bi se uredila kao obiteljska pješačko –biciklističke staza u dužini od cca. 7 km.
– Uređenje posjetiteljski sklopova i to:
– Na ulazu u park: 2 tipska objekta (info punkt i suvenirnica), dupla stanica pametnih spremnika za otpad (smart belly)
– Ravna Vlaška: 1 panoramski teleskop, 1 pametni spremnik za otpad (smart belly)
– Vošac: 1 tipski objekt (info punkt), 1 panoramski teleskop, 1 piknik zona, 1 škola u prirodi
– Sv. Jure: 1 tipski objekt (info punkt), 2 panoramska teleskopa, 1 pametni spremnik za otpad (smart belly)
– Staza (Podglogovik): 2 tipska objekta (nadzor i suvenirnica), igrala, 3 sjenice, 1 pametni spremnik za otpad (smart belly), panoramski teleskop
Saranač (Miočevići): 1 tipski objekt (nadzor)
– Biokovska cesta: uređenje 10 odmorišta
– Postavljanje 32 signalizacijske ploče i 3 signalizacijske ploče za slijepe
– Rekonstrukcija stare škole u Župi u novi posjetiteljski centar parka prirode što je i najvrjedniji dio projekta.
– Izgradnja vidikovca (skywalk) na predjelu Ravna Vlaška
– – Postavljanja 8 outdoor ekrana na osam vanjskih lokacija – javnih površina na području grada Makarska (4), općine Podgora (2), općine Brela (1), općine Baška voda (2), koje su u vlasništvu jedinica lokale samouprave.
– Postavljanja 8 indoor ekrana unutar 8 hotela makarske rivijere – hotel Miramare, hotel Park, Dalmacija, Berulia, Biokovo, Soline, Rivijera, Meteor.

Ovo je samo dio aktivnosti na projektu, ali mislim da dovoljno pokazuje koliko je sveobuhvatan i koliko promjena donosi u održivom korištenju parka. Sam projekt traje 3 godine od 2018. (od kad su odobrena sredstva) do 2021. kada očekujemo da će cijeli projekt biti u primjeni.

Skywalk – po čemu je jedinstven i kad se očekuje njegovo otvorenje?

– Vidikovac (Skywalk) je jedinstven po tome što na razini svih nacionalnih i parkova prirode u Hrvatskoj ne postoji slična građevina, stoga ona svakako predstavlja okosnicu atraktivnosti nove posjetiteljske ponude PP Biokovo.

Obuhvaća uređenje platoa, geološkog stupa i samog skywalka ukupne građevinske bruto površine od 40,8 m2. S platoa vidikovca pruža se pogled na morsku pučinu i betonsko-čeličnu platformu (skywalk) u obliku potkove sa zaštitnom ogradom i podnom plohom izrađenom u potpunosti od stakla. Hodna ploha će biti oblikovana oslanjanjem višeslojnog sigurnosnog stakla na čeličnu konstrukciju.

Čitava platforma prepuštena je preko ruba litice te osim što otvara pogled prema moru, omogućava i doživljaj biokovskih stijena iz ptičje perspektive. Cilj hodanja po platformi je stvaranje jedinstvenog doživljaja planine, visine i mora, odnosno ekstremne i nezaboravne šetnje u kontroliranim uvjetima.

Želim posebno istaknuti da je u okviru ovog projekta predviđena je i izgradnja geološkog stupa s info pločama. Geološki stup je trodimenzionalni prikaz presjeka geoloških razdoblja i geološkog postanka PP Biokovo. Namijenjen je edukaciji posjetitelja i pružanju osnovnih informacija o geomorfologiji Biokova.

Po planu aktivnosti na provedbi projekta “Novi Adrion”, ako ne bude nepredviđenih okolnosti, otvaranje je predviđeno u lipnju 2019. godine.

Hoće li ovaj projekt donijeti i nova radna mjesta?

– U sklopu projekta “Novi Adrion” predviđen je prijem 11 novih zaposlenika i to: 6 informatora III. vrste za rad u objektima za informiranje i nadzor, 4 vozača za prijevoz posjetitelja shuttle autobusima i 1 domara (tehničkog suradnika III. vrste) za rad u posjetiteljskom centru Župa.

Kakva je uloga HGSS-a u ovom partnerstvu?

– HGSS je naš projekti partner. Suradnja s HGSS-om predviđa ulaganje u razvoj sustava traganja i spašavanja, prije svega kroz izgradnju infrastrukture i opremljenost PP Biokovo nužnom spašavateljskom opremom na samoj lokaciji parka. To će svakako umnogome doprinijela skraćenju vremena intervencije u slučaju nesreće, obzirom da će osoblje JU biti educirano i obučeno za inicijalne intervencije, pripremu do dolaska potražnih ili spasilačkih timova HGSS-a, a postojanjem spasilačke opreme na samoj lokaciji skratit će se vrijeme odziva. Suradnja s HGSS-om podrazumijeva sljedeće aktivnosti: nabavu opreme za spašavanje i traganje (medicinska, radijska i oprema za podizanje i spuštanje, nosiljke), izgradnju skloništa i edukaciju nadzornika kroz tečaj speleospašavanja.

Što je sa stanjem ceste koja ide preko Biokova, namjerava li se njena sanacija? Je li u planu ulaganje i u sam ulaz u Park prirode?

– Nažalost, sanacija biokovske ceste nije mogla biti uključena u projekt “Novi Adrion” zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Naime, biokovska cesta je po zakonu o cestama nerazvrstana cesta u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i to Općina Podgora, Tučepi, Zagvozd i grada Makarske.

Javna ustanova svake godine ulaže do 300.000,00 kuna u sanaciju pojedinih dionica ceste. Ove godine predviđeno je utrošiti 270.000,00 kuna u ugradnju zaštitne ograde na ulazu u park. Cjelokupna rekonstrukcija ceste po procjeni bi koštala 14.000.000,00 kuna i trenutno tražimo mogućnosti da se prikupe financijska sredstva za rekonstrukciju.

U pravilniku stoji da se u Park prirode smije pustiti samo onoliko vozila koliko postoji parkirnih mjesta na njemu, a svjedoci smo da to u praksi i nije baš tako. Mislite li to i kako regulirati?

– Mislim da je regulacija prometa na biokovskoj cesti trenutno dobro riješena. Djelatnici na ulaznoj rampi u stalnoj su radio vezi s djelatnicima koji cjelodnevno rade na regulaciji prometa i parkinga na vrhu Sv. Jure te u dogovoru s njima propuštaju vozila u park.

Broj vozila u parku pod stalnom je kontrolom. U budućnosti mislimo potpuno ukinuti ulaz osobnih automobila u park i vršiti organizirani prijevoz kroz projekt “Novi Adrion”.

Lani je Biokovo zahvatio velik požar. Mislite li pošumljavati izgorene dijelove?

– Najprije treba razjasniti činjenicu da, iako se radi o parku prirode cjelokupno područje parka je u šumsko gospodarskoj osnovi i njom gospodari tvrtka Hrvatske šume d.d. Čudno, ali istinito. Javna ustanova Park prirode Biokovo nema ovlasti da vrši bilo kakvi djelatnost na šumskom zemljištu, pa ni pošumljavanje. Pitanje o pošumljavanju izgorenih dijelova možete postaviti Hrvatskim šumama.

Postoje li hidranti na području PP Biokovo i koliko zapošljavate vatrogasaca?

– Nažalost, na području Biokova ne postoje hidranti jer ne postoji ni vodovodna mreža. Postoje samo popisane lokve i bunari koji mogu poslužiti u slučaju požara.

Javna ustanova nema zaposlenih vatrogasaca i svoje protupožarne potreba zadovoljava kroz ugovore sa svim vatrogasnim društvima koji djeluju na području parka.