Home Društvo Zajednica žena HDZ-a BiH pomaže kupiti suvremenu dentalnu jedinicu za djecu s...

Zajednica žena HDZ-a BiH pomaže kupiti suvremenu dentalnu jedinicu za djecu s posebnim potrebama

SHARE

Deseta, jubilarna večera žena koju organizira Zajednica žena HDZ-a BiH „Kraljica Katarina Kosača“ održat će se 13. rujna u dvorani svadbenoga salona Venera u 20.00 sati.  “Večera Zajednice žena HDZ-a BiH i naših prijateljica i ove godine ima humanitarni karakter. Svi dragovoljni prilozi namijenjeni su onima najpotrebnijima ‒ djeci s poteškoćama u rastu i razvoju.

Gradski odbor već nekoliko godina prati i potpomaže rad ustanova i udruga koje vode brigu o djeci s posebnim potrebama.

Toj je populaciji potrebna trajna skrb, a i pomoć njihovim obiteljima. Udruga „Vedri osmijeh“ već neko vrijeme pokušava uspostaviti rad zubarske ambulante koja bi skrbila o dentalnoj higijeni ove populacije.

Ono što je nama jednostavno, kod ove populacije zahtijeva poseban pristup, a tako je i popravkom zuba. S obzirom na to da je riječ o timskom radu zubara i anesteziologa, Gradski odbor Zajednice žena HDZ-a BiH Mostar odlučio je uključiti se u ovaj projekt i prikupljenim sredstvima pomoći kupiti jednu suvremenu dentalnu jedinicu u više konfiguracija”, priopćio je Gradski odbor Zajednice žena HDZ-a BiH Mostar.