Home Društvo Ravnatelj traži da građani plaćaju usluge liječnika, a oni kažu da...

Ravnatelj traži da građani plaćaju usluge liječnika, a oni kažu da livanjska bolnica ne zadovoljava standarde u pružanju zdravstvenih usluga

SHARE

Građani Livna tvrde kako Županijska bolnica “Dr. fra Mihovil Sučić” nije u najboljem stanju, te da ne zadovoljava standarde kada je u pitanju pružanje zdravstvenih usluga, dok s druge stranke ravnatelj ove ustanove Ivan Cikojević traži uvođenje plaćanja po usluzi zbog ogromnih dugovanja prema Poreznoj upravi.

Podaci porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Županijskog ureda u Livnu, pokazuju da je ukupni dug ove bolnice, bez kamata, 30.9.2017. godine, iznosio više od 6,3 milijuna konvertibilnih maraka.

Dugovanja za utrošenu električnu energiju dobavljaču HZ HB Elektroprivreda Mostar iznosila su 1.500.000 KM.

Osim ovih dugovanja veliki problem za ovu bolnicu predstavlja nedostatak ljekara specijalista, posebno radiologa, ginekologa i anesteziologa. Nedostaju i neki osnovni aparati, što opet ima za posljedicu veliki broj liječenja izvan HBŽ.

Ugovori Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ i ove bolnice posljednjih godina iznose 9,5 milijuna maraka, što prema riječima direktora ove zdravstvene ustanove Ivana Cikojevića iz prethodnih javljanja u medijima, nije dovoljno, jer spomenuta bolnica napravi 1,5 milijuna maraka više usluga nego što povuče sredstava zbog čega se konstantno prave minusi u proračunu bolnice.

Cikojević smatra da bi prebacivanje starog plaćanja s paušalnog ugovaranja na novi model plaćanja, to jeste, DRG (Diagnostic Related Groups), koji je temeljen na trenutno ugovorenim sredstvima za bolničku zdravstvenu zaštitu umanjilo probleme ove ustanove, piše Interview.ba