Home Društvo SUM poboljšanjem vidljivosti do povećanja upisanih studenata u prvom upisnom krugu

SUM poboljšanjem vidljivosti do povećanja upisanih studenata u prvom upisnom krugu

SHARE

Webometrics je sustav rangiranja svjetskih sveučilišta baziran na indikatorima koji uključuju količinu Web sadržaja kao i njihovu kvalitetu i utjecaj. Rangiranje objavljuje Cybermetrics Lab, istraživačka grupa Španjolskog Nacionalnog Istraživačkog Vijeća koja je bazirana u Madridu.

Prije općeg rangiranja sveučilišta Webometrics objavljuje rangiranje po citiranosti Google Scholar profila. U siječnju 2019-e godine, Sveučilište u Mostaru je dobilo 3717 bodova, čime je zauzelo sedmo mjesto u Bosni u Hercegovini.  Novo rangiranje (srpanj 2019.) pokazuje skok od skoro 250% (9192) zbog čega Sveučilište trenutno zauzima četvrto mjesto u Bosni i Hercegovini.

Ovakav rezultat je posljedica kontinuiranog rada na vidljivosti Sveučilišta. Od početka inicijative, 75% profesora na Sveučilištu u Mostaru je kreiralo profile na Google Scholaru. Ovakav nagli skok daje naslutiti da će rezultati Sveučilišta u budućnosti pokazivati trend rasta u odnosu na svjetska Sveučilišta, pogotovo ako se uzme u obzir da se intenzivno radi na vidljivosti i prilagođavanju registra radova Sveučilišta u Mostaru (pub.sum.ba).

Rad na vidljivosti Sveučilišta zasigurno se odrazio i na upis studenata u prvu godinu studija, koji je u odnosu na prošlu godinu porastao za 2,5% u srpanjskom upisnom roku. „Ove godine broj prijavljenih je bio u porastu u odnosu na prošlu godinu što se odrazilo i na povećanje broja upisanih. Nadamo se kako će u rujanskom upisnom roku biti također velika zainteresiranost, ponajviše studenata iz Republike Hrvatske te da ćemo dosegnuti prošlogodišnju ukupnu brojku. Sve ovo je zasigurno rezultat aktivnosti koje Sveučilište provodi, kako na vidljivosti, tako i u svim aspektima obrazovanja“, naglasila je prof. dr. Vesna Kazazić, pomoćnica rektora za nastavu, studente i pravna pitanja.

Rujanski razredbeni i upisni rok predviđen je u razdoblju od 2. do 14. rujna 2019.