Home Vijesti VIDEO Upitan rad bolnice u Mostaru, dug se nagomilao, sredstva nisu dovoljna...

VIDEO Upitan rad bolnice u Mostaru, dug se nagomilao, sredstva nisu dovoljna za plaće, doprinose…

SHARE

Nastavak rada Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić” u Mostaru doveden je u pitanje. Ova ustanova opterećena je dugom od 16 milijuna i 400 tisuća KM, a njezin osnivač, Skupština Hercegovačkoneretvanske županije, ne odgovara na njihove upite i zahtjeve da kao osnivač pokrije gubitak, prenosi BHRT.

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine zaključio je da je JU Kantonalna bolnica „DR. Safet Mujić“ iz Mostara zaključno sa prosincem 2018. godine imala ukupan akumulirani dug od oko 16 milijuna i 400 tisuća KM. S tim u vezi skrenuta je pažnja kako je upitno poslovanje bolnice u punom kapacitetu.

Sredstva koja Bolnica dobiva od Zavoda Zdravstevnog Osiguranja HNŽ nisu dovoljna za izmirenje obveza za plaće, pripadajuće doprinose i druga primanja zaposlenih, pokriće materijalnih troškova, i ostale troškove koje je dužna podmirivat. Upravno vijeće i osnivač a to je Skupština Hercegovačko-neretvanske županije nisu poduzimali aktivnosti na pokriću gubitka iako su oni kao osnivač to dužni.

Također, navedeno je da su u drugoj polovini 2018. godine usvojeni novi kolektivni ugovori za medicinsko i nemedicinsko osoblje, kojima je definirana povećana satnica, što za posljedicu ima veća izdvajanja Bolnice za troškove plaća, što je još više pogoršalo situaciju u radu Bolnice. Na kraju je istaknuto da je Bolnica o teškoj financijskoj situaciji pisanim putem obavještavala Upravno vijeće i Ministarstvo, te da je osnivaču upućivala dopise o teškoj situaciji sa zahtjevima da pokrije gubitak, međutim, nikada nisu dobili pisani odgovor na svoje dopise.