Home Vijesti Ljubuški: Stipendije će se dodjeljivati po novim kriterijima

Ljubuški: Stipendije će se dodjeljivati po novim kriterijima

SHARE

Dva prijedloga, o odluci o kriterijima za dodjelu studentskih potpora te o deficitarnim zanimanjima, našla su se, između ostalog, na dnevnom redu protekle sjednice Gradskog vijeća. Ove točke su usvojene te će, sukladno financijskim mogućnostima, Grad Ljubuški za svaku akademsku godinu osigurati određena sredstva u proračunu za tu namjenu.

Kako se navodi u odluci, pravo na studentske potpore imaju svi redoviti studenti državnih sveučilišta s prebivalištem na području Grada Ljubuškog, a koji nisu stariji od 26 godina i koji nisu ponavljali nijednu godinu studija, prenosi Dnevni list.

Pravo na studentske potpore nemaju studenti prve godine studija i apsolventi.

Studentske potpore dodjeljuju se na temelju sljedećih kriterija: uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini, studenti deficitarnih zanimanja, završena godina fakulteta, teška bolest ili invalidnost studenta, teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta, studenti bez roditelja, obiteljski standard, ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju ili pohađaju školu i predškolska djeca.

Pravo na studentske potpore (izravno i bez bodovanja), neovisno o gore navedenom, imaju studenti, odnosno djeca poginulih branitelja, djeca 100 posto RVI, studenti bez oba roditelja, student koji je 100 posto invalid, studenti čija su oba roditelja 100 posto invalidi te studenti iz obitelji korisnika stalne socijalne pomoći.

Za uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini dodjeljuju se bodovi tako da se njihov uspjeh množi s utvrđenim koeficijentom, s tim da se studentima čiji se uspjeh vrednuje ocjenama u sustavu ocjenjivanja od pet (nedovoljan) do 10 (izvrstan) od njihova prosjeka oduzme te se postupa na sljedeći način: prosjek 4,5 do 5,0 x 12, prosjek 4,0 do 4,49 x 10, prosjek 3,5 do 3,99 x 8, prosjek 3,0 do 3,49 x 6.

Za svaku završenu godinu fakulteta dodjeljuje se pet bodova, a za tešku bolest ili invalidnost studenta dodjeljuju se sljedeći bodovi: teška bolest ili invalidnost 80 posto i više – 30 bodova, invalidnost 50 posto do 79 posto – 20 bodova, invalidnost od 30 do 49 posto – 10 bodova, invalidnost do 29 posto – 5 bodova.

Određen broj bodova dodjeljuje se i za tešku bolest ili invalidnost po članu uže obitelji: teška bolest ili invalidnost od 90 posto i više – 20 bodova, invalidnost od 80 posto do 89 posto – 10 bodova, invalidnost do 79 posto – 5 bodova.

Za studente bez jednog roditelja dodjeljuje se 20 bodova.

I ukupna mjesečna primanja roditelja utječu na broj bodova. Za primanja roditelja od 0 do 199 KM student može dobiti 50 bodova, od 200 do 399 KM – 40 bodova, od 400 do 599 – 30 bodova, od 600 do 799 – 20 bodova te od 800 do 1.000 KM – 10 bodova.

Za ostalu djecu u obitelji koja studiraju, pohađaju školu ili su djeca predškolske dobi, dodjeljuju se sljedeći bodovi: za svako dijete koje je redovan student – 15 bodova, za svako dijete koje pohađa školu – 10 bodova, za svako dijete predškolske dobi – 5 bodova.

Student – kandidat, koji je nezadovoljan rezultatima natječaja, može uložiti prigovor u roku od osam dana gradonačelniku Grada Ljubuškog.

Kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, vijećnici su podržali prijedlog odluke i usuglasili se da to budu fakulteti (samostalni ili odsjeci): elektrotehnički, računarstvo, informacijske tehnologije, strojarski, fizika, matematika, prehrambeno – tehnološki, arhitektura (odsjek arhitekture i urbanizma), građevinski, kemijsko – tehnološki, veterinarski, medicinski, geodetski, farmaceutski, predškolski odgoj i glazbena umjetnost (instrumentalni smjerovi).

Za svako deficitarno zanimanje dodjeljuje se 50 bodova.

Na ovaj način, zaključeno je u odluci, studente se pokušava usmjeriti prema izboru zanimanja, završetkom kojih će se lakše moći zaposliti i osigurati bolju egzistenciju, a istodobno zadovoljiti i potrebe tržišta rada u Gradu Ljubuškom.