Home Vijesti LJUBUŠKI Proračun za 2019. rebalansom povećan za milijun maraka, nacrt Odluke o...

LJUBUŠKI Proračun za 2019. rebalansom povećan za milijun maraka, nacrt Odluke o proračunu za 2020. godinu na Javnoj raspravi, subotom besplatan parking, a Mladen Bebek direktor Turističke zajednice Grada Ljubuškog

SHARE

U Gradskoj vijećnici u Ljubuškog održana XXXIII. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški.

Na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Kvesić je predložio dnevni red koji je prihvaćen.

Tako su vijećnici danas na dnevnom redu imali stavljanje Nacrta Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2020. godinu na Javnu raspravu, prijedlog Odluke o organizaciji taksi prijevoza za 2020. godinu na području Grada Ljubuškog, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o reguliranju parkiranja na urbanom području općine Ljubuški, zatim prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima, zatim Odluku o osnivanju Turističke zajednice Grada Ljubuškog nakon čega je jednoglasno za v.d. direktora Turističke zajednice Grada Ljubuškog imenovan Mladen Bebek.

„Na razini Županije Zapadnohercegovačke je usvojen Zakon o turizmu i na temelju tog Zakona krećemo u proceduru. Vi svi znate da smo u Ljubuškom napravili veliki iskorak u turizmu. Prema odlukama i dokumentima ovo je jedan pravac razvoja i stoga danas na ovoj sjednici je i Odluka o osnivanju Turističke zajednice Grada Ljubuškog te odluka o imenovanju v.d. direktora i privremenog Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Ljubuškog. To su tijela koja imenujemo privremeno do usvajanja ostalih dokumenata i provođenja natječajnih procedura za ova tijela. Mislim da nema razloga da danas ne podržimo ove odluke jer smo mi Ljubušaci inicirali izradu ovog zakona koji nam je nedostajao svih ovih godina i ovo će omogućiti značajniji iskorak u razvoju turizma kako gospodarske grane“, kazao je gradonačelnik Nevenko Barbarić.

“Na danas održanoj sjednici Gradskog vijeća usvojen je drugi rebalans proračuna kojim je prvotni proračun Općine Ljubuški usvojen u prosincu prošle godine u iznosu 10.730.000,00 KM povećan za 1.119.500,00 KM te tako izmijenjen i dopunjen proračun Grada Ljubuškog za 2019. godinu iznosi 11.849.500,00 KM. Dosadašnje izvršenje proračuna u proteklih 11 mjeseci daje nam temelj da će i zadnji mjesec prosinac biti u skladu s dosadašnjim i da ćemo ne samo ostvariti nego i premašiti rebalansom zacrtani proračun”, kazao je predstavljajući proračun Stipe Bubalo,  šef službe gospodarstva i financija.

Razlozi boljeg punjenja u 2019. godini su povećanje poreznih prihoda, najviše prihoda od PDV-a, zbog ispravke pogrješke u koeficijentu raspodjele koji pripada Gradu Ljubuškom kojim je proračun bio oštećen, tako da smo rebalansom povećali ovaj prihod za 450.000,00 KM, a povećani su grantovi od predpristupnih EU fondova iz razloga što je prihvaćen projekt „FORT-NET – Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori” čija je realizacija krenula ovih dana, a na Proračun Grada su doznačena sredstva od EU. Kao rezultat povećanja poslovne aktivnosti došlo je i do povećanja stavke kapitalni primici od prodaje građevinskog zemljišta za 250.000,00 KM. Druge izmjene u prihodima proračuna i njihova realokacija na rashodovnoj strani dostupne su na službenoj web-stranici Grada Ljubuškog.

Što se tiče Nacrta proračuna Grada Ljubuškog koji je danas upućen na javnu raspravu on je planiran u iznosu 13.149.000,00 što predstavlja povećanje za oko 1.300.000,00 KM. Iako, to predstavlja povećanje na prvi pogled od velikih 11%, riječ je o povećanju koje je rezultat uvođenja sustava riznice u Gradsku upravu, i sukladno tome dolazi do gašenja računa Centra za socijalni rad te tako prihodi Centra postaju prihodi gradskog proračuna, a riječ je o blizu 1.000.000,00 KM koje županijsko Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi preko Centra transferira korisnicima socijalne zaštite.

 

Tako da je stvarno povećanje u odnosu na ovogodišnji proračun nekih 300.000 KM ili 2,5%.
Raspored ovih sredstava prati razvojni koncept grada Ljubuškog prema kome su predviđena sredstva za ostvarivanje povoljnih uvjeta življenja lokalnog stanovništva kroz ulaganja u komunalnu infrastrukturu, uređenje okoliša, održavanje cestovne infrastrukture, poticaj održivog opstanka seoskog stanovništva kroz program izgradnje vodoopskrbnog sustava, sustava navodnjavanja i sanacije poljskih putova, financiranje rada gradskih službi u cilju poboljšanja efikasnosti rada gradske uprave, financiranje socijalne zaštite te intervencije socijalno ugroženom stanovništvu, podrška neprofitnim organizacijama kroz razne kulturne, športske i druge aktivnosti građana, subvencije javnim poduzećima kroz sufinanciranje dijela troškova i financiranje materijalnih troškova škola te intervencije u kapitalna ulaganja i kapitalne intervencije u Mjesne zajednice.

Za kapitalne transfere predviđeno je 1.785.000,00 KM: Za kanale za navodnjavanje predviđen je iznos od 170.000,00 KM, Za kapitalne transfere za športske objekte i stadion Babovac 200.000,00 KM, a za financiranje izgradnje i rekonstrukcije vjerskih objekata planiran je u iznos od 90.000,00 KM. Kapitalni transfer za vodovode predviđen je u iznosu od 290.000,00 KM, dok je transfer za kanalizaciju – 120.000,00 KM. Kapitalni transfer za Gradsko groblje 40.000,00 KM, kapitalni transfer za uređenje prostora Trga iza škole Marko Marulić u iznosu 25.000,00 KM, kapitalni transfer za izgradnju amfiteatra u gradskom parku – 90.000,00 KM, uređenje prostora nove zelene tržnice uz kružni tok – 100.000,00 KM, nabavka i opremanje meteorološke stanice – 40.000,00 KM, uređenje prostora Stube – parter iza crkve Sv. Kate – 300.000,00 KM, rekonstrukcija prostora škole u Vitini za potrebe dječjeg vrtića – 65.000,00 KM.
Za kapitalni transfer u infrastrukturu poslovne zone planira se izdvojiti 90.000,00 KM s tim da se trenutno radi prva faza asfaltiranja u poslovnoj zoni Zvirići za što smo dobili potporu federalnog ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu 240.000,00 KM, dok je u planu Proračuna za Sabirno- Distributivni centar također u Poslovnoj zoni Zvirići učešće grada za 2019. i 2020. Godinu nekih 600.000,00 KM, na što treba dodati učešće Županije Zapadno-hercegovačke i IFAD-a.

Subvencije privatnim poduzećima i poljoprivrednicima osim ulaganja u komunalnu infrastrukturu i podrške Poljoprivrednoj zadruzi Plodovi zemlje kroz financiranje Sabirno distributivnog centra planiramo i dodatnu subvenciju poljoprivredi iznos od 50.000,00 KM za udruge poljoprivrednika te poljoprivredne zadruge i manifestacije koje organiziraju naše udruge poljodjelaca, vinogradara, maslinara, pčelara, što odgovara iznosu potrošenom i u 2019. godini.
Od ove 2019. godine u proračunu je i stavka potpore za žene poduzetnice, gdje smo uspješno odradili natječaj i dodijelili podršku za razvoj ženskog poduzetništva za 28 projekta, a u idućoj godini planira se povećanje iznosa za ovu svrhu na 50.000,00 KM.

U potpore privatnom sektoru spada i subvencija privatnim dječjim vrtićima u iznosu 50.000,00 KM što je novina od iduće godine, a kriteriji i način raspodjele biti će propisani posebnom odlukom Gradonačelnika.
Predloženi nacrt Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2020. godinu će biti objavljen na službenoj web-stranici Grad Ljubuški za čiju objavu se zadužuje Služba za gospodarstvo i financije grada Ljubuškog, a sudionici javne rasprave pisane materijale nacrta Odluke o Proračunu grada Ljubuškog za 2020. godinu moći će preuzeti u prostorijama Službe za gospodarstvo i financije grada Ljubuškog, svakim radnim danom do završetka javne rasprave.
U javnoj raspravi sudjeluju uz predlagača nacrta odluke o Proračunu i svi zainteresirani građani grada Ljubuškog, napose oni na koje se predloženi nacrt Proračuna za 2020. godinu direktno odnosi (predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, udruga građana i nevladinih organizacija). Javna rasprava traje od 2. prosinca do 12. prosinca 2019. godine.

Ovakvim Proračunom Grad Ljubuški pokušava pratiti zacrtanu politiku svoga razvoja kroz realizaciju prioritetnih i započetih projekata te značajnija ulaganja u projektnu dokumentaciju koja je neophodna za realizaciju projekata koji će se financirati iz Fondova Europske unije ili drugih izvora financiranja, piše Ljubuški portal.