Home Vijesti Objavljen natječaj za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Federaciji

Objavljen natječaj za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Federaciji

SHARE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavila je međunarodni natječaj za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Federaciji BiH.

Javno nadmetanje obuhvaća četiri bloka, na kojima postoje pretpostavke da ima nafte, od čega se tri bloka nalaze na prostoru Panonskog bazena – Blok BiHPo1, Blok BiHPo2 i Blok BiH Tz, a jedan blok na prostoru Dinarida – Blok BiH D1.

Javno nadmetanje se vrši u svrhu dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju putem potpisivanja ugovora o koncesiji između Vlade Federacije BiH i odabranog ponuđača, piše Indikator.ba.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će bazirati ocjenu ponuđača na tehničkoj, financijskoj i stručnoj sposobnosti. Ocjena ponude će se bazirati na količini i kvaliteti ponuđenih istražnih radova, programa rada koji će na najbolji način da djeluje na glavni cilj, a to je da se istražnim radovima razumije i realizira potencijal resursa ugljovodonika FBiH.

Ponuda će se ocjenjivati i na osnovu financijskog kriterija. Procjena značajnih ponuda će se vršiti simultano, te Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije potiče samo one ponuđače koji zadovoljavaju minimalne kriterije da izrade i predaju svoje ponude. Vlada FBiH očekuje minimalnu naknadu od 8% i više za proizvodnju od 0-20.000 barela dnevno i progresivno povećanje naknada za ostale određene proizvodnje.

Ponuđači trebaju osigurati garanciju za ponudu u iznous od 250.000 eura. Rok za dostavljanje ponuda je 27. svibnja 2020. godine, piše Ero.tel