Home Zanimljivosti Što su kvatre?

Što su kvatre?

SHARE

Raspoređeno prema četiri godišnja doba određuju se kvatreni dani, kvatreni tjedni ili jednostavno kvatre (lat. quattuor tempora – četvero vremena, ili od riječi quater što bi značilo – četiri puta). U te dane moli se na određene nakane.

Kvatrama pripada čitav tjedan, a ne samo srijeda, petk i subota. Naglašeniji dani u kvatrenom tjednu su srijeda, petak i subota. Tada se običajno posti i nemrsi ili se žrtvuje na neki drugi način u nekoj osobnoj pokori. U subotu se završava kvatreni tjedan, ako je moguće sudjelovanjem na svetoj Misi, ako nije onda čitanjem Svetoga Pisma.

Povijest: Kvatre su nastale u Rimu još u doba rimskog carstva. Nakana Rimske Crkve bila je spriječiti poganske običaje posvećene poljoprivrednim poslovima, koji su se odvijali u poganskom kultu. Naime, Crkva i kršćanstvo 380. godine u rimskom carstvu dobili su potpunu slobodu, ali su se i dalje nastavili prakticirati različiti poganski običaji tako i poganski običaji proslave sjetve, žetve i berbe.

Crkva je preuzela pogansku praksu ali joj je dodala kršćanski sadržaj. Uz to dodala je još i četvrti termin tako se u sadržaju odvojila od poljoprivrednih proslova a obratila pozornost prema godišnjim dobima kada je organizirala tjedan molitve, posta i dobrih djela.

Kvatre su se iz Rima postepeno širile. Ubrzo su postale praksa u čitavoj Katoličkoj Crkvi.

Drugim Vatikanskim Saborom, kvatrama je značenje umanjeno, danas se ponovo pokušava vratiti njihovo značenje.

Godišnje kvatre nazvane su po godišnjim dobima: proljetne, ljetne, jesenske i zimske. Svaka od njih ima određeno vrijeme i određenu molitvenu i pokorničku nakanu:

Proljetne kvatre su u prvom tjednu korizme. Kvatreni dani posvećeni su pokori i obraćenju. Dobro je u te dane posvetiti se molitvi i osobnoj žrtvi i odricanju.

Ljetne, u tjedanu nakon Duhova, namijenjene su molitvi za posvetu ljudskoga rada i za urod zemlje.

Jesenske dolaze u tjednu nakon 14 rujna. Ove kvatre obično su posvećene molitvi za svećenička i redovnička zvanja te za kršćansku izgradnju mladeži.

Zimske, su u tjednu prije 17. prosinca. Posvećene su kršćanskoj dobrotvornosti i zahvali Bogu za udijeljena dobročinstva.

Župa Kruševo