Home Vijesti Banke poručile: Za državne službenike nema moratorija na kredit

Banke poručile: Za državne službenike nema moratorija na kredit

SHARE

Agencija za bankarstvo FBiH obavještava javnost i građane da će biti uveden moratorij ili neka druga olakšica na otplatu kredita svim građanima kojima je smanjena kreditna sposobnost kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH.

Kako je priopćeno iz Agencije, dužnosnici, državni zaposlenici, zaposlenici javnih poduzeća, korisnici proračuna, kao i svi drugi kojima se primanja redovno isplaćuju, nisu obuhvaćeni privremenom mjerom moratorija na otplatu kredita. Izuzetno, i navedena lica mogu podnijeti zahtjev ukoliko je članu domaćinstva smanjena kreditna sposobnost zbog negativnih efekata izvanrednog stanja, a kojima je prilikom odobravanja kredita cjenjena kreditna sposobnost članova domaćinstva.

“Razumijemo strah građana i zahtjeve kojima je dio javnosti tražio moratorij za sve, ali nemoguća je odluka, kojom bi u jednak status bio stavljen zaposlenik koji je ostao bez posla sa zaposlenikom državnog poduzeća koji ima redovne prihode. Ista logika važi i za pravne osobe, jer sve državne institucije i pravne osobe koja imaju stabilno poslovanje ili čak i povećan promet, ne mogu imati pravo na moratorij. To pravo je predviđeno za pravne osobe kojima je znatno otežano poslovanje kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH”, navode iz Agencije.

Napominju da svi koji mogu plaćati svoje financijske obveze u ovom trenutku to i trebaju raditi, a posebno javni sektor, jer “samo na taj način možemo pomoći ugroženima i doprinijeti da se prebrodi ova kriza”.

“S druge strane, svi građani i pravne osobe koji su pogođeni direktno ili indirektno negativnim efektima koronavirusa imaju pravo tražiti od svojih banaka moratorij od 90 dana, što je period u kojem miruje otplata kao i obračun kamata, a potom sa bankom mogu dogovarati i druge mjere. Većina banaka je već pripremila procedure za jednostavnu i sigurnu komunikaciju sa klijentima. Banke će i samoinicijativno pokrenuti ove aktivnosti ako utvrde da je klijentova otplatna sposobnost ugrožena ili ne mogu stupiti sa klijentom u kontakt, ističe se u priopćenju.

Agencija za bankarstvo je osigurala i pravni i regulatorni osnovu da mjerom moratorija miruju i regulatorne obaveze financijskih institucija (npr. dodatna rezervisanja, reklasifikacija), kao i da moratorij ne utječe na pogoršanje rejtinga klijenata (lošija kategorizacija).

Osim moratorija na kreditne obaveze, bankama se regulatorno olakšalo i odobravanje kredita za likvidnost klijenata pravnih lica s ciljem osiguranja likvidnosti ekonomije, te spašavanja radnih mjesta.

“Agencija za bankarstvo naglašava da je u ovim izvanrednim okolnostima potrebno rasteretiti građane i pravne osobe kojima je zbog pandemije ugrožena platežna moć, a istovremeno –zaštititi stabilnost financijskog sustava i deponente. Agencija je pristupila vrlo ozbiljno ovom pitanju, imajući na umu da ishitreni potezi i greške mogu nanijeti ogromnu štetu financijskom sustavu, što bi na koncu samo dodatno otežalo ionako već teško stanje. Naša odgovornost je da, u ovakvim trenucima, ne dopustimo takve scenarije i da zaštitimo građane, gospodarstvo i financijski sustav, priopćeno je iz Agencije za bankarstvo FBiH.