Home Gospodarstvo Vlada ZHŽ-a daje pola milijuna maraka za pomoć gospodarstvu!

Vlada ZHŽ-a daje pola milijuna maraka za pomoć gospodarstvu!

SHARE

U petak 13. svibnja 2022. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 125. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na ovoj sjednici Vlada je donijela Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu u iznosu od 500.000,00 KM.

Programom se osiguravaju bespovratna poticajna financijska sredstva za:
a) Subvencioniranje dijela obračunatih troškova kamate po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama namijenjenim za nabavku osnovnih sredstava, opreme ili novog dijela opreme, za kupnju, izgradnju, proširenje ili uređenje poslovnih objekata, financiranje investicija za rast i razvoj subjekata gospodarstva. Subvencioniranje kamate odobrit će se i za kredite ili dio kredita koji su namijenjeni reprogramiranju drugih kredita;
b) Bespovratna sredstva za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata, obnovu i/ili proširenja smještajnih jedinica, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja kuća za odmor poput bazena (izgradnja novih) i drugih popratnih sadržaja koji doprinose većoj popunjenosti smještajnih kapaciteta, očuvanju radnih mjesta, novog zapošljavanja te rasta i razvoja turističkog gospodarstva;
c) Bespovratna sredstva za sufinanciranje troškova nabavke opreme i repromaterijala, poboljšanja uvjeta rada, obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenika te novog zapošljavanja u svrhu očuvanja obrtničke tradicije, kulturnog i povijesnog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti;
d) Bespovratna sredstva za sufinanciranje troškova prve registracije i troškova nabave opreme s ciljem održavanja pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti i povećanja broja novoosnovanih subjekata malog gospodarstva;
e) Dodjelu bespovratnih sredstava subjektima gospodarstva kojima je prilikom neželjenih stanja, kao što su prirodne i elementarne nepogode i druge nesreće, došlo do štete na objektima, postrojenjima ili opremi, kao i opadanje prihoda za vrijeme trajanja pandemije CIVID – 19 te za očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima/djelatnostima.

Nositelj provedbe Programa je Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, a postupak dodjele sredstava iz Programa provodit će se temeljem objavljenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobrenje poticaja po pojedinoj mjeri ovog Programa na web stranici Ministarstva: www.mg-zzh.com, koji će biti objavljen i u najmanje jednim dnevnim novinama dostupnima na području cijele Bosne i Hercegovine.