Home Vijesti Umjesto Duhanske stanice – kulturni centar, poslovni inkubator, škola, park…

Umjesto Duhanske stanice – kulturni centar, poslovni inkubator, škola, park…

SHARE

Stanovnici Širokog Brijega sada imaju prigodu dati svoj pečat na jedan od značajnijih infrastrukturnih projekata u ovome gradu.

Naime, od 10. listopada u tijeku je javna rasprava o nacrtu detaljnog plana uređenja gradskog područja “Duhanska stanica” u Širokom Brijegu, piše Večernji list BiH.

Do 10. studenoga

Na službenoj stranici Grada Širokog Brijega objavljeni su detalji oko uređenja ovog područja, a svi koji imaju svoje prijedloge, sugestije ili kritike mogu ih uputiti u sljedećih mjesec dana, odnosno do 10. studenoga. Mišljenja, primjedbe i prijedloge o detaljnom planu građani, udruge i druge pravne osobe mogu dostavljati Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega najkasnije do 10. studenoga ili ih upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnoga uvida uz izloženi detaljni plan i tijekom javnog izlaganja. Kako se navodi u tekstualnom dijelu nacrta detaljnog plana uređenja gradskog područja “Duhanska stanica”, predviđena je prenamjena, rekonstrukcija, ali i zaštita kompleksa Duhanske stanice, s novim sadržajima urbanih i javnih funkcija. Ovakva aktivna zaštita prostora smjestila bi Duhansku stanicu u kulturno središte grada i županije.

– Dvije su bitne činjenice kod pristupa postojećim objektima u sklopu obuhvata ovog regulacijskog plana. Prva je da ostaci objekata nekadašnjeg kompleksa Duhanske stanice nemaju značajnu vrijednost s građevinsko-arhitektonsku stajališta, a druga je da ti objekti trenutačno nisu očuvani i u velikoj su mjeri porušeni. Uklonjene su barake, a objekt fermentacije treba ukloniti, kao objekt koji je nastao puno kasnije nego ostali objekti i nema značajnu materijalnu vrijednost te slobodno možemo reći da je bezvrijedan, a trenutačno je u jako lošem stanju i u velikoj mjeri je porušen. Upravna zgrada, kao i stan direktora, nemaju značajnih spomeničkih vrijednosti, a i devastirani su do razine da njihova obnova i rekonstrukcija nije racionalna. Zbog toga i njih treba ukloniti. Za drugu skupinu objekata predlaže se rekonstrukcija poštujući memorijalne vrijednosti. To su objekti starog i novog skladišta. Ovdje će se zaštititi memorija kompleksa i duh mjesta poštujući tlocrtnu dispoziciju, vertikalne i horizontalne gabarite i prostorne odnose – stoji, među ostalim, u nacrtu.

Dalje se navodi da, s obzirom na to da se u ovoj koncepciji značajno rekonstruira i premješta prometnica Centar – Borak, objekte OTP-a i Šnajderaja također je potrebno ukloniti.

– Njihovo građevinsko zanatsko stanje je takvo da bi u slučaju njihova ostanka trebali imati značajnu rekonstrukciju. Zbog toga njihovo uklanjanje predstavlja racionalno rješenje. Zgrade poduzeća Namex i punionice vode u kvalitetnom su stanju i one se zadržavaju. Zgrada županijskih institucija je u dobrom građevinsko-zanatskom stanju i zadržava se. U funkcionalnom smislu nedostaju joj određeni sadržaji te će u planiranju biti potrebna njezina dogradnja.

Zgrada jedine preostale barake u kojoj je smještena Mjesna zajednica u relativno je dobrom stanju, ali je na ovako značajnoj lokaciji neracionalno njezino zadržavanje s urbo-ekonomskog aspekta. Zbog toga je potrebno njezino uklanjanje, ali tek nakon što se izgradnjom ostalih objekata nađe rješenje za sadržaje koji su sada u njoj – stoji u dokumentu objavljenom na službenim stranicama Grada Širokog Brijega.

Na mjestu objekata za koje je plan rušenje izgradili bi se novi u kojima bi bio uspostavljen niz kulturnih i društvenih institucija Grada i Županije. Također, u tom bi krugu bila smještena i srednja škola, sportska dvorana, poslovni inkubator, ali i zelene površine.

Prometnice, pješačke zone…

Kompleks bi sadržavao i prometnice te pješačke zone, čime bi se središte Grada Širokog Brijega pretvorilo u modernu, urbanu zonu.

Inače, 9. studenoga 2005. godine na sjednici tadašnjeg Općinskog vijeća Širokog Brijega donesena je odluka o pristupanju izradi detaljnog plana uređenja prostora za gradsko područje “Duhanska stanica”. Poduzeće Ecoplan Mostar, kao nositelj izrade plana, s Gradom Širokim Brijegom 9. svibnja 2016. godine sklopilo je ugovor o izradi detaljnog plana uređenja prostora “Duhanska stanica”. Nositelj pripreme plana je gradska Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Izrada plana počela je dostavom programskih smjernica za izradu plana, utvrđenih u svibnju 2008. Smjernice su u prilogu toga plana. •