Home Gospodarstvo LJUBUŠKI: Za ceste 1,4 milijuna KM, prijevoz učenika 950.000 KM, prvu nekretninu...

LJUBUŠKI: Za ceste 1,4 milijuna KM, prijevoz učenika 950.000 KM, prvu nekretninu 200.000 KM…

SHARE
Grad Ljubuški pokrenuo je postupak donošenja proračuna za 2023. godinu. Gradsko vijeće na prošlotjednoj je sjednici usvojilo zaključak o stavljanju nacrta odluke o proračunu Grada za 2023. na javnu raspravu koja će trajati do 12. prosinca, piše Večernji list BiH.
Prema projekcijama u nacrtu, proračun za 2023. planiran je u iznosu od 16,538.000 KM. Kad se usporedi s prvotno usvojenim za 2022., koji je iznosio 14,884.000 KM, veći je za 1,654.000 KM. No, taj prvi proračun za ovu godinu dvaput je rebalansiran pa će u konačnici iznositi 17,447.500 KM, tako da je planirani za sljedeću godinu manji za 909.500 KM od ovogodišnjeg ostvarenog.
Očekuje se rast prihoda
Međutim, realne su pretpostavke da će proračunski prihodi i primici u sljedećoj godini rasti, da će biti pozitivnih rebalansa koji će rezultirati većim konačnim proračunom u 2023. u odnosu na postignuti u 2022. Ukupno predviđena proračunska svota za 2023. od 16,538.000 KM planira se ostvariti prihodima od 15,688.000 KM i primicima od 850.000 KM. U prihodima najveći iznos dobit će se od poreznih prihoda – 7,676.000 KM, neporeznih prihoda 3,298.000 KM i od potpora 4,714.000 KM. Iznos od 3,950.000 KM planira se od PDV-a.
Plan je dobiti preostala sredstva na drugim poreznim stavkama: 1,790.000 KM od poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, 565.000 KM od poreza na imovinu, 325.000 KM od poreza na promet nekretnina, 270.000 KM od nagradnih igara, 300.000 KM od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti, 360.000 KM od neizravnih poreza koji pripadaju JU Ceste ZHŽ-a…
U stavci neporeznih prihoda najveći iznos, 800.000 KM, planiran je od prihoda od komunalne naknade, od JP Parkovi od ulaznica za vodopad Kravica, naplate parkiranja i drugih poslova predviđa se 580.000 KM, od komunalnih pristojbi 350.000 KM, od naknade za istaknutu tvrtku 350.000 KM, od naknade za uporabu cesta za vozila 245.000 KM…
U dijelu prihoda tekuće potpore od FBiH se očekuje 1,504.000 KM, od ZHŽ-a 1,200.000 KM, od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ZHŽ-a 1,310.000 KM, od inozemnih potpora 675.000 KM. Kapitalni primici od 850.000 KM očekuju se od prodaje zemljišta. Za troškove uprave predviđeno je 9,828.000. Od tih sredstava financirat će se komunalne usluge, cestovna infrastruktura, sporovi, tekući transferi, subvencije javnim poduzećima…
Za troškove javne rasvjete predviđeno je 220.000 KM, komunalne usluge 850.000 KM, od čega 800.000 KM za odlaganje komunalnog otpada, cestovnu infrastrukturu 1,405.000 KM, od toga za popravak cesta 950.000 KM, sanaciju klizišta 205.000 KM i održavanje mjesnih cesta 250.000 KM, a dio sredstava planiran je iz transfera od FBiH i ZHŽ-a.
Za mjesne zajednice u planu je 380.000 KM, za kulturu 130.000 KM, sport 245.000 KM, za Ljubuški outdoor festival 40.000 KM, zaštitu nacionalnog spomenika Stari grad Ljubuški 140.000 KM.
Kupnja prve stambene nekretnine za mlade sufinancirat će se s ukupno 200.000 KM, za pomoć umirovljenicima izdvojit će se 200.000 KM, za zdravstvo i ostale transfere pojedincima 120.000 KM, zaštita od prirodnih i drugih nesreća 120.000 KM, prijevoz učenika 950.000 KM, studentske stipendije 250.000 KM, za političke stranke 40.000 KM, udruge građana, u što spadaju i udruge iz Domovinskog rata, 165.000 KM.
Subvencije javnim poduzećima predviđene su u iznosu od 1,887.000 KM. Od toga za Studentski centar u Mostaru 10.000 KM, za RTV Herceg Bosne 50.000 KM, za održavanja gradske čistoće i drugih komunalnih usluga JP Parkovi 265.000 KM, nove zelene površine 70.000 KM, stadion Babovac 36.000 KM, za TZ Grada Ljubuškog 150.000, Radio Ljubuški 130.000 KM.
Za školstvo 480.000 KM
Za Dječji vrtić planirano je 270.000 KM, Crveni križ 130.000 KM, JU KŠC 290.000 KM, Glazbenu školu 30.000 KM, HAZU u BiH 10.000 KM, Groblje mira Bile 60.000 KM, za Duhansku stanicu 350.000 KM.

Subvencije privatnim poduzećima i poljodjelcima predviđene su u ukupnom iznosu od 410.000 KM, za vjerske objekte, kanale za navodnjavanje i dodatno za projekt IFAD vodonatapni sustav po 150.000 KM, za vodovode 465.000 KM, kanalizaciju 355.000 KM, škole 130.000 KM, otplatu dugoročnih kredita 260.000 KM, rekonstrukciju Centra za razvoj 320.000 KM. Za rad gradskih službi predviđeno je 3,567.500 KM, socijalnu zaštitu 1,839.000 KM, JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju 389.000 KM, za školstvo 480.000 KM, naknade vijećnicima, odborima i povjerenstvima 197.500 KM…

FOTO: Denis Luburić