Home Tags Programi

Tag: programi

Objavljeni federalni programi za zapošljavanje i samozapošljavanje

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom jačanja...