Home Gospodarstvo Ljubuški: Petogodišnji plan kapitalnih ulaganja vrijedan više od 13 mil. KM

Ljubuški: Petogodišnji plan kapitalnih ulaganja vrijedan više od 13 mil. KM

SHARE

Među brojnim planovima i dokumentima, općinske vlasti prave i usvajaju i nekoliko dugoročnih, a jedan od njih je plan petogodišnjih kapitalnih ulaganja na području općine. Riječ je o ispravi koja se svake godine ažurira i dopunjava novim projektima i na kraju godine usvaja, otprilike kad i novi općinski proračun, za sljedeću godinu. Općinsko vijeće Ljubuški je u prosincu, na temelju prijedloga Povjerenstva za izradu plana kapitalnih ulaganja, usvojilo dopunjeni plan kapitalnih ulaganja općine Ljubuški za razdoblje 2017. – 2021. godine. Sastoji se od ukupno 128 projekata koji bi se trebali provesti tijekom idućih pet godina. Razvrstani su na četiri skupine: cestovna infrastruktura, vodovod i kanalizacija, obrazovanje, kultura i sport te projekti iz drugih područja. Ukupni procijenjeni troškovi za njihovu provedbu iznose 13,410.000 KM.

Planovi

Po skupinama su razvrstani na sljedeći način: za cestovnu infrastrukturu 4,605.000 KM, za vodovod i kanalizaciju 2,670.000 KM, za obrazovanje, kulturu i sport 3,780.000 KM i za projekte iz drugih područja 2,355.000 KM. Plan financiranja predviđa namicanje novčanih sredstava iz nekoliko izvora – općinskog proračuna, uz pomoć donacija, sredstvima građana te sudjelovanjem viših razina vlasti i stranih donatora. U planu su navedeni projekti i njihova cijena izvedbe, a njihovom realizacijom značajno bi se unaprijedili opći i pojedinačni standardi života u općini. Kada je riječ o cestovnoj infrastrukturi, najviše novca potrebno je za izgradnju zapadne gradske obilaznice – 1,800.000 KM, zatim za uređenje zapadnog ulaza u grad – 350.000 KM. To je ukupno 2,150.000 KM, od čega bi vlastita ulaganja iznosila 300.000 KM, a sudjelovanje viših razina vlasti 1,850.000 KM. Za obnovu i uređenje četiriju gradskih ulica uložilo bi se 150.000 KM, od toga vlastitim ulaganjem 135.000 KM, a 15.000 KM donacijom. Ulaganje u mjesne ceste, a nabrojeno ih je ukupno 26, stajalo bi 738.500 KM i sve bi se financiralo iz općinskog proračuna. Za preuređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta u MZ predviđa se uložiti 686.500 KM i sve iz općinskog proračuna. Pojedinačno je navedeno svih 28 mjesnih zajednica i iznosi koji se predviđaju uložiti. Za izgradnju nogostupa i rasvjete na mjesnim i nerazvrstanim cestama planirano je 880.000 KM. Od toga bi ulaganje Općine iznosilo 140.000 KM, ulaganje građana 10.000 KM, od donacija 90.000 KM i od viših razina vlasti 640.000 KM.

Financiranje

U skupini vodovoda, kanalizacije i pročistača otpadnih voda, najviše se predviđa uložiti u kanalizaciju zapadnog kraka u Ljubuškom – 1,000.000 KM, zatim po 600.000 KM za završetak vodovoda u Dolama i za pročistač otpadnih voda u Ljbuškom, 300.000 KM za vodovod u Studencima, 110.000 KM za završetak vodoopskrbnog sustava Klobuk – Vojnići – Šipovača i 60.000 KM za vodovodnu mrežu u Klobuku. Od ukupno 2,670.000 KM za tu skupinu, Općina bi financirala 810.000 KM, građani 160.000 KM, od donacija 1,400.000 KM i viša tijela vlasti 300.000 KM. U skupini obrazovanja, kulture i sporta glavno ulaganje predviđeno je za izgradnju, dogradnju i preuređenje školskih objekata – 990.000 KM, odmah potom za obnovu spomenika kulture 800.000 KM (po 400.000 KM za obnovu Kule hercega Stjepana i arheoloških nalazišta) te 1,850.000 KM za izgradnju kulturnih sadržaja, od čega za kulturni centar 1,500.000 KM. Općina planira uložiti 1,100.000 KM, od donacija predviđeno 1,155.000 KM i od viših razina vlasti 1,525.000 KM. Skupina projekata iz drugih područja sadrži projekte za uređenje vjerskih objekata, turističkih odredišta i zelenih površina, izgradnju i uređenje prostorija MZ i kulturnih domova, obnovu i uređenje poljske infrastrukture te još 10 drugih projekata.

Od ukupno predviđenih 2,355.000 KM za tu skupinu, iz općinskog proračuna bi se izdvojilo 1,137.000 KM, od građana 280.000 KM, od donacija 358.000 KM i sudjelovanjem viših tijela vlasti 580.000 maraka.

Ivan Kaleb | VL