Home Gospodarstvo I stranci će plaćati boravišnu pristojbu na svako noćenje

I stranci će plaćati boravišnu pristojbu na svako noćenje

SHARE

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH nedavno je odobrio nacrt Zakona o boravišnoj pristojbi. Predlagač, federalna Vlada, navodi kako se tim aktom uređuju osnovni pojmovi u vezi s boravišnom pristojbom, obveza plaćanja, obveznici i način plaćanja, visina, naplata, uplata i raspodjela novca od boravišne pristojbe, nadzor, kaznene odredbe te prijelazne i završne odredbe, piše Večernji list BiH. Visinu boravišne pristojbe, na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma, utvrđuje, prema ovom nacrtu, Vlada Federacije BiH u prvoj polovini tekuće za sljedeću godinu. Nacrt definira Turističku organizaciju FBiH kao javnu ustanovu čiji je zadatak promocija turizma Federacije i razlikuje je od turističkih organizacija županija, gradova ili općina te od međuopćinskih turističkih organizacija.

Tko sve plaća pristojbu

Boravišna pristojba je naknada za korištenje turističke, komunalne i prometne infrastrukture i suprastrukture na području jedinice lokalne samouprave ili u turističkom mjestu, koju plaća domaći ili strani državljanin koji izvan svog mjesta prebivališta koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj, piše Večernji list BiH. Ugostitelj je gospodarsko društvo, obrtnik ili fizička osoba koja obavlja ugostiteljsku djelatnost, a iznajmljivač je fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u vlastitom kućanstvu, i to usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor ili usluge smještaja u kampu. Ugostiteljski objekti za smještaj su oni u kojima se pružaju usluge smještaja, hrane i pića te druge uobičajene usluge u ugostiteljstvu ili samo usluge smještaja, kao što su hotel i podvrste hotela, motel, turističko naselje, kamp, pansion, hostel, prenoćište, odmaralište, kuća za odmor, apartman, sobe za iznajmljivanje, seosko kućanstvo, planinarski dom i drugi objekti za pružanje usluga smještaja, dio je nacrta zakona.

Prihod Federacije BiH

Kao obveznici plaćanja boravišne pristojbe, navedeni su domaći ili strani državljani koji noće u ugostiteljskom objektu za smještaj. Oni se trebaju evidentirati u knjigu gostiju i plaćaju boravišnu pristojbu po svakom noćenju. Pristojbu plaćaju i vlasnici plovila koje se nalazi na vezu u luci, kada borave na njemu, kao i sve osobe koje borave na tom plovilu, navedeno je također. Strani državljani plaćaju boravišnu pristojbu pod istim uvjetima i u istom iznosu kao i domaći državljani. Boravišna pristojba definirana je kao prihod Federacije BiH, županije i jedinice lokalne samouprave, koji se raspoređuje turističkim organizacijama FBiH, županija i općina. Plaćanja su oslobođena djeca do 12 godina, osobe upućene na topličko i klimatsko liječenje, odnosno specijaliziranu rehabilitaciju, osobe čiji je invaliditet najmanje 70 posto, vojni invalidi od prve do pete kategorije, odnosno civilni invalidi rata tih kategorija, kao i jedan pratitelj tih osoba. Oslobođena su također djeca i mladi sa smetnjama u razvoju, koji su potpuno ili djelomično ovisni o pomoći i njezi druge osobe, kao i punoljetne osobe s invaliditetom koje potpuno ili djelomično ovise o pomoći i njezi drugih osoba te osobe u njihovoj pratnji.

Zoran Tulić | VL