Home Društvo Mještani Cerova Doca i Pogane Vlake ne žele reciklažno dvorište u svom...

Mještani Cerova Doca i Pogane Vlake ne žele reciklažno dvorište u svom dvorištu

SHARE

Zbog reakcija mještana o mogućoj izgradnji Reciklažnog dvorišta s pretovarnom stanicom u Poslovnoj zoni „Poljanice“, načelnik Općine Grude je posjetio ovu mjesnu zajednicu da pojasni planove Općine i odgovori na pitanja mještana.

Sastanak je bio izrazito posjećen te područna škola na P.Vlaci nije mogla primiti sve mještane te ih je polovica bila vani. Dnevni red uključivao je tri točke dnevnog reda: obraćanje načelnika u povodom reakcija mještana na najavljenu izgradnju Reciklažnog dvorišta s pretovarnom stanicom, razmatranje inicijative proširenja puta C.Dolac- Borajna i razno.

Načelnik je istakao da je povod njegovog dolaska potreba za demantiranjem kako kaže“ raznih glasina i zločestih navoda“ o izgradnji deponije u Poslovnoj zoni. Rekao je da nikakva deponija nije u planu na prostoru općine Grude, te je usput podsjetio nazočne na najvažnije projekte koji su u tijeku. Međutim, u cilju smanjenja troškova transporta otpada planirana je izgradnja Reciklažnog dvorišta s pretovarnom stanicom u budućnosti. Rečeno je da se radi o zatvorenom objektu koji nema kontakta s vanjskom okolinom koji „ne bi ugrožavao okoliš“.

Na pitanje pojedinih nazočnih gdje se planira graditi to reciklažno dvorište, načelnik je odgovorio da bi se objekt gradio u Poslovnoj zoni.  Mještani su rekli da ne prave razliku između termina „deponija „ i „reciklažno dvorište“ te su jasno dali do znanja da ne žele takve objekta u Poslovnoj zoni niti drugdje u selu.

U daljnjoj raspravi najveći dio nazočnih se nije složio s tom inicijativom te je zatraženo da se obustave aktivnosti na izgradnji navedenog objekta u Poslovnoj zoni. U tijeku je i prikupljanje peticije protiv plana izgradnje Reciklažnog dvorišta s pretovarnom stanicom u Poslovnoj zoni „Poljanice“ te će se ista uskoro dostaviti nadležnima.
Konstatirano je da ovaj projekt nema podršku lokalne zajednice, a načelnik je izjavio da se u tom slučaju ovaj objekt neće graditi u Poslovnoj zoni te da mještani mogu biti mirni.Ostale točke dnevnog reda nisu se razmatrale.

grude-online.info