Home Nekategorizirano Ovdje su izmjerene najviše temperature mora na Jadranu

Ovdje su izmjerene najviše temperature mora na Jadranu

SHARE

Temperature mora mjere se na nekim lokacijama pomoću termometra, a na nekim pomoću plutača s osjetnikom za temperaturu mora. U Tablici 3. i 4. navedene su najviše izmjerene temperature za pojedinu metodu mjerenja.

Tablica 3. Tijekom ljeta temperatura mora mjeri se termometrom tri puta dnevno i to u 8, 15 i 22 h. U tablici su navedene najviše izmjerene vrijednosti u terminima mjerenja.

Postaja Razdoblje mjerenja Temperatura (°C) Datum izmjerene temperature
Rab 1961.-2016. 29,5 21. 7. 2015.
Pula 1999.-2016. 29,4 23. 7. 2015.
Lastovo 2006.-2016. 29,1 21. 7. 2015.
Šibenik (Jadrija) 1995.-2016. 29,0 12. 7. 2012.
Komiža 1990.-2016. 28,9 15. 7. 2012.
Sv. Ivan n/p 1995.-2016. 28,8 2. 7. 2010.
Cres 2013.-2016. 28,7 23. 7. 2015.
Split (POŠK) 1958.-2016. 28,7 31. 7. 2016.
Krk 2011.-2016. 28,5 20. 6. 2013.
Rabac 2012.-2016. 28,0 22. 7. 2015.
Hvar 1964.-2016. 28,0 15. 8. 2015.
Božava 2011.-2016. 27,8 14. 7. 2012.
Senj 1964.-2016. 27,7 22. 8. 2000.
Bakar 2013.-2016. 27,1 23. 7. 2015.
Opatija 1976.-2016. 27,0 28. 7. 2007.

Tablica 4. Temperatura mora mjeri se plutačama s osjetnikom svaki sat, 24 sata dnevno. U tablici su navedene najviše izmjerene vrijednosti u terminima mjerenja.

Meteorološka postaja Početak mjerenja temperature mora Temperatura (°C) Datum izmjerene temperature
NP Mljet, Malo jezero 1. 8. 2008.* 31,1 30. 7. 2015.
GMP Dubrovnik 7. 8. 1997. 30,1 2. 8. 2005.
Crikvenica 18. 7. 2006.* 29,4 22. 7. 2015., 16. 7. 2010.
NP Mljet, otvoreno more 1. 8. 2008.* 29,3 30. 7. 2015.
Malinska 10. 8. 2000. 29,0 11.7.  2012.
GMP Mali Lošinj 1. 1. 2016. 28,8 11. 7. 2016.
GMP Zadar 28. 6. 1995. 28,4 25. 7. 2015.
Opatija 20. 9. 2011.* 28,0 14. 8. 2015.